More Website Templates @ TemplateMonster.com - December 16, 2013!
  • Access

  • Enable

  • Integrate

O projekte
Táto stránka je súčasťou projektu CLOSER, ktorý bol podporený v rámci programu Erasmus+ v roku 2015. Realizuje ho partnerstvo zložené z mimovládnych organizácií z Francúzska, Gruzínska, Talianska, Španielska a Slovenska. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu práce s mládežou a posilnenie kapacity pracovníkov s mládežou v oblasti sociálneho začlenenia, ako aj prispieť k budovaniu solidárnejšej spoločnosti a zvyšovať povedomie o sociálnej inklúzii u mladých ľudí a širokej verejnosti.

Projektové aktivity zahŕňajú prieskum zručností a kompetencií pracovníkov s mládežou vo všetkých partnerských krajinách, ktoré budú slúžiť ako základ pre medzinárodné školenie. Partneri budú tiež zhromažďovať osvedčené postupy a príklady projektov v oblasti sociálneho začlenenia a propagovať ich prostredníctvom informačných nástrojov vytvorených partnerstva (web-stránka, kompendium). Neoddeliteľnou súčasťou projektu budetýždeň sociálneho začleňovania – kampaň zameraná najmä na mladých ľudí s cieľom budovať otvorenejšiu a solidárnejšiu spoločnosť.

Partneri projektu:
  • Centrum pre interkultúrny dialóg (SK)
  • EUROCIRCLE (FR)
  • Giosef Italy (IT)
  • CEPS Projectes Socials (ES)
  • Centrum pre regionálny rozvoj Shida Kartli (GE)